Tarieven

De tarieven voor pianolessen zijn:
Het is daarnaast ook mogelijk om in plaats van elke week een half uur, eens per twee weken een uur les te krijgen.